Algemene Voorwaarden

Autorijlessen

 1. In principe starten en eindigen de autorijlessen bij de leerlingen thuis. In overleg met de instructeur kan dat ook op een andere plek zijn. Meestal is de eerste rijles een uurtje om kennis te maken en daarna wordt er in blokuren gelest dit om de lestijd zo efficiënt mogelijk te benutten.
 2. De kandidaat wordt geacht zelf zijn/haar lessen te plannen bij de instructeur, of via mail, of telefonisch. Plan op tijd om teleurstelling te voorkomen.
 3. Afmelding van de rijles dient minimaal 24 uur, bij zon- en feestdagen 48 uur van te voren te gebeuren. Bij ziekte gelieve z.s.m. Telefonisch door te geven. Indien er niet op tijd is afgemeld wordt de les in rekening gebracht.
 4. In overleg met de kandidaat worden de tussentijdse toets en het praktijkexamen gepland. De kandidaat wordt gevraagd de lessen door te plannen tot aan het examen.
 5. Na reservering van een tussentijdse toets of praktijk-examen bij het CBR is het niet mogelijk deze te annuleren, wijzigen of ruilen.
 6. Het is mogelijk om een rijlespakket te betalen in termijnen. Deze termijnen worden aangegeven op de factuur en moeten op de aangegeven datum voldaan zijn.
 7. Rijlessen die buiten het pakket vallen worden gefactureerd voor de dan geldende prijzen. Eventuele prijswijzigingen worden hierin toegepast.
 8. Indien facturen niet worden voldaan kan een examen geen doorgang vinden. Hieruit vloeiende kosten zijn voor rekening van de kandidaat.
 9. De kandidaat gaat op het moment van inschrijven en rijles-/examenplanning akkoord met verwerken van persoonlijke gegevens, welke belang zijn voor facturering en aanvraag van examens. (zie onze Privacy Statement)
 10. Na reservering van een theorie-examen bij het CBR is het niet mogelijk deze te annuleren, wijzigen of ruilen.
 11. De prijzen en de aantal lessen kunnen ten alle tijden veranderd worden in alle rijlespakketten. Er wordt pas een factuur gemaakt op het moment dat er daadwerkelijk gelest wordt met de dan geldende prijzen.

 

 

 

Motorrijlessen

 1. In principe starten en eindigen de motorrijlessen bij het vestigings- adres van Autorijschool Boon. (Helmkruid 10 Grave). Meestal is de eerste rijles een uurtje om kennis te maken en daarna wordt er in blokuren gelest dit om de lestijd zo efficiënt mogelijk te benutten.
 2. De kandidaat wordt geacht zelf zijn/haar lessen te plannen bij de instructeur, of via mail, of telefonisch. Plan op tijd om teleurstelling te voorkomen.
 3.  Afmelding van de rijles dient minimaal 24 uur, bij zon- en feestdagen 48 uur van te voren te gebeuren. Bij ziekte gelieve z.s.m. Telefonisch door te geven. Indien er niet op tijd is afgemeld wordt de les in rekening gebracht.
 4. In overleg met de kandidaat word het AVB en AVD examen gepland. De kandidaat wordt gevraagd de lessen door te plannen tot aan het examen.
 5. Na reservering van een AVB of AVD examen bij het CBR is het niet mogelijk deze te annuleren, wijzigen of ruilen.
 6. Het is mogelijk om een rijlespakket te betalen in termijnen. Deze termijnen worden aangegeven op de factuur en moeten op de aangegeven datum voldaan zijn.
 7. Rijlessen die buiten het pakket vallen worden gefactureerd voor de dan geldende prijzen. Eventuele prijswijzigingen worden hierin toegepast.
 8. Indien facturen niet worden voldaan kan een examen geen doorgang vinden. Hieruit vloeiende kosten zijn voor rekening van de kandidaat.
 9. De kandidaat gaat op het moment van inschrijven en rijles-/examenplanning akkoord met verwerken van persoonlijke gegevens, welke belang zijn voor facturering en aanvraag van examens. (zie onze Privacy Statement)
 10. Na reservering van een theorie-examen bij het CBR is het niet mogelijk deze te annuleren, wijzigen of ruilen.
 11. De prijzen en de aantal lessen kunnen ten alle tijden veranderd worden in alle rijlespakketten. Er wordt pas een factuur gemaakt op het moment dat er daadwerkelijk gelest wordt met de dan geldende prijzen.